mikhail kalashnikov Dies at age 93 on 12-26-12

Printable View